Sociální odpovědnost

Ramirent je přední společnost v segmentu půjčoven strojů a zařízení v Skandinávii, v střední  i východní Evropě a tím také v České republice a na Slovensku. Naším cílem je pokračovat v růstu zisku společnosti. Růst zisku je základem všech činností a obchodních procesů firmy Ramirent, je to závazek vůči našim klientům, akcionářům, zaměstnancům a všem obchodním partnerům. Neustále investujeme do zlepšování kvality a bezpečnosti našich operací, zabezpečování dobrých pracovních podmínek pro naše zaměstnance a do snižování negativních vlivů naší činnosti na životní prostředí.

Korporátní sociální zodpovědnost společnosti Ramirent má silnou základnu od založení firmy v skandinávských zemích. Tento model byl aplikován i do ostatních zemí, v kterých skupina Ramirent rozvinula svoji činnost.  Klademe velký důraz na slučitelnost naší činnosti a procesů s platnými předpisy a zákony. 

V Ramirentu bereme přístup k vzdělávání, rozvoji a motivaci zaměstnancov stejně vážně jako samotnou naši podnikatelskou činnost - vzdělávání a rozvoj chápeme jako kontinuální proces. Našim zaměstnancům poskytujeme širokou škálu interních  školení a umožňujeme  jim vzdelávat se tak, aby získavali vědomosti a zručnosti potřebné pro implementaci v jejich profesionální dráze a mohli tak poskytovat našim zákazníkům kvalitní služby.