Dodávka elektrické energie pro pohon jeřábu


Typ akce:    Dodávka elektrické energie pro pohon jeřábu
Stroj:          ATMOS 200SJ
Příslušenství:     2 x 1 000 l nádrž na PHM vč. zásobování
Lokace:       Mladá Boleslav
Termín:       květen 2014
Zákazník:    SYNER, s.r.o.
Realizace:   Martin Holzman