Výhody pronájmu

 • Platím, jen když potřebuji.
 • Vyberu si konkrétní řešení – stroj.
 • Mám k dispozici moderní řešení.
 • Mám bezstarostně zajištěné zákonné revize.
 • Pracuji s novými technologiemi.
 • Vyberu si odpovídající příslušenství .
 • Neplatím za servis.
 • Neplatím pojištění.
 • Neplatím za prostor vlastní mechanizace.
 • Nedopravuji stroj na dlouhé vzdálenosti.
 • Mám možnost širokého výběru.
 • Nejsem lhostejný k ekologii.
 • Efektivně využívám své finanční prostředky.
 • Mám méně účetních dokladů (leasing, pojištění, licence, pracovní síla…atd.)
 • Nezatěžuji firmu dlouhodobými závazky.
 • Mám konkrétní zadání = dostanu konkrétní řešení.

Řeším jen  KDY a KAM chci požadovanou službu dodat!